Hello,


How would I go about changing the default f4m file that livepkgr creates automatically on the fly. I am unable to figure out how/where it is generated.


Example:

http://www.myserver.com/hds-live/livepkgr/_definst_/liveevent/test.f4m<manifest><id>

livepkgr/events/_definst_/liveevent

</id><streamType>

live

</streamType><duration>

0

</duration><bootstrapInfo profile="named" url="../../../streams/livepkgr/streams/_definst_/test/test.bootstrap" id="bootstrap8974">

</bootstrapInfo><media streamId="test" url="../../../streams/livepkgr/streams/_definst_/test/test" bootstrapInfoId="bootstrap8974"><metadata>

AgAKb25NZXRhRGF0YQgAAAAAAAhkdXJhdGlvbgBAIRaHKwIMSg AFd2lkdGgAQIQAAAAAAAAABmhlaWdodABAfgAAA AAAAAAMdmlkZW9jb2RlY2lkAgAESDI2NAAMYXVkaW9jb2RlY2l kAgAEbXA0YQAKYXZjcHJvZmlsZQBAUIAAAAAAAAA IYXZjbGV2ZWwAQD8AAAAAAAAABmFhY2FvdAAAAAAAAAAAAAAOd mlkZW9mcmFtZXJhdGUA//gAAAAAAAAAD2F1ZGlvc 2FtcGxlcmF0ZQBA1YiAAAAAAAANYXVkaW9jaGFubmVscwA/8AAAAAAAAAAJdHJhY2tpbmZvCgAAAAMDAAZsZW5ndGg AAAAAAAAAAAAACXRpbWVzY2FsZQBAj0AAAAAAAAAIbGFuZ3VhZ 2UCAANlbmcAAAkDAAZsZW5ndGgAAAAAAAAAAAAAC XRpbWVzY2FsZQBAj0AAAAAAAAAIbGFuZ3VhZ2UCAANlbmcAAAk DAAZsZW5ndGgAAAAAAAAAAAAACXRpbWVzY2FsZQB Aj0AAAAAAAAAIbGFuZ3VhZ2UCAANlbmcAAAkAAAk=

</metadata></media></manifest>Would like to be able to edit the default settings. Thanks.